EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK

Stimulating networks & knowledge
within the documentary sector.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Join EDN
For full web access, discounts, Co-Production Guide, EDN Financing Guide & individual consultation

EDN membership

Terms and conditions/Handelsbetingelser

(Dansk version nederst på siden / Danish version available below)

 

Your EDN Membership is purchased from the organisation

EDN - European Documentary Network
Vognmagergade 10, 1 floor
DK 1120 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3313 1122
Fax: +45 3313 1144

edn@edn.network

EDN is registered as an organisation in Denmark in reference to the VAT number DK 19596532

Your membership will be effective as soon as EDN has confirmed the reception of your membership payment. If you pay by credit card you will, within 24 hours, receive an email confirming your membership and your personal log in details for the http://edn.network website. Within three weeks from your payment, you will receive the physical copy of our EDN Financing Guide. If you pay by bank transfer you will, within two working days and after EDN has received your payment, receive an email confirming your membership and your personal log in details for our website (http://edn.network). Within three weeks following the reception of your payment, you will receive the physical copy of our EDN Financing Guide.

The contractual agreement relating to your EDN membership is available from the EDN office upon request. This contract is available in English.

If any of the data you have entered upon purchasing your EDN membership needs to be corrected you can do so at the ”Update Your Profile” feature at the ”Members” section of the EDN web site. EDN will never share any of the data entered in connection with your membership with a third party. Data, which you enter for your membership profile, will be available for other EDN members via a personal log in to restricted member areas of the EDN web site. Other EDN members are not allowed to share any of your personal data with any third partner. As an EDN member you are not allowed to share any information from the restricted log in protected member areas with any third party.

EDN does not take responsibility for missing delivery of The EDN Financing Guide if this is caused by problems with local postal and delivery services.

As part of your EDN membership you will receive regular email newsletters from the organisation. If you do not wish to receive these emails, please state so to the EDN Staff via edn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.edn.network. EDN does not take responsibility for non-delivery of electronic newsletters and information to members if this is caused by server problems or spam filters located outside the EDN mail server. The addition of new members to our newsletter mailing lists may take up to several days.

EDN is not legally responsible for actions taken by members based on the individual consultation and information provided through their membership.

 

Dansk version/Danish version

Dit EDN Medlemskab er købt af organisationen
EDN - European Documentary Network
Vognmagergade 10, 1. sal
DK 1120 København K
Danmark
Telefon: +45 3313 1122
Fax: +45 3313 1144
edn@edn.network

EDN er registreret som en organisation i Danmark med CVR nr. DK 19596532

Dit medlemskab træder i kraft, når EDN har modtaget betaling for dit medlemskab. Hvis du betaler med kreditkort, vil du inden for 24 timer modtage en e-mail, der bekræfter dit medlemskab og din personlige log in kode til edn.dk. Inden tre uger fra din betaling vil du modtage din kopi af The EDN Financing Guide. Hvis du betaler med bankoverførsel, vil du inden for to arbejdsdage, fra EDN har modtaget din betaling, modtager en e-mail, der bekræfter dit medlemskab og din personlige log in kode til edn.dk. Inden tre uger fra EDN har modtaget din betaling, vil du modtage din kopi af The EDN Finansiering Guide.

Detaljeret medlemsaftale i forbindelse med dit EDN-medlemskab er tilgængelig fra EDN’s kontor efter anmodning. Denne kontrakt er tilgængelig på engelsk.

Hvis du ønsker at rette nogen af de data, du har indtastet i forbindelse med købet af dit EDN-medlemskab, kan du gøre det på "Opdate Your Profile" under hovedafsnittet "Members" på EDN-hjemmesiden. EDN har ikke ret til og vil aldrig dele nogen af dine indtastede medlemsdata med en tredjepart. Data, som du indtaster i forbindelse med dit medlemskab profil, vil være til rådighed for andre EDN medlemmer via ”lukkede” medlemsområder, der kun er tilgængelige med personlig log ind. Det er ikke tilladt for andre EDN medlemmer at dele nogen af dine personlige data med en tredje part. Som EDN medlem må du ikke dele information fra de lukkede medlemsområder med nogen tredjepart.

EDN tager ikke ansvar for manglende levering af The EDN Financing Guide, hvis dette er forårsaget af problemer med de lokale postleverandører.

Som en del af din EDN medlemskab vil du modtage regelmæssige nyhedsbreve fra EDN. Hvis du ikke ønsker at modtage disse e-mails, skal du gøre opmærksom på dette til EDN via edn@edn.network EDN tager ikke ansvar for manglende levering af elektroniske nyhedsbreve og information til medlemmerne, hvis dette er forårsaget af server problemer eller spam filtre placeret uden for EDN-mail-serveren.

EDN er ikke juridisk ansvarlig for medlemshandlinger, der er baseret på individuel rådgivning og informationer, som de eller det medlem har fået via et EDN medlemskab.

EDN SPONSORS

Platinum

Gold

Silver